THE REACTION OF FAMOUS MUSLIM EXPERTS IN ISLAMIC LAW ON PROCLAMATION OF ISLAMIC STATE

Authors

  • Sona Tonikyan YSU

Keywords:

Abstract

On 29 June 2014, Abu Muhammad al-Adnani, the spokesman of The Islamic State of Iraq and the Levant ( ISIL ) proclaimed Islamic Caliphate named "Islamic State" and declared Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri, who is also known as Abu Bakr al -Baghdadi, as caliph. At first glance it would seem that Muslims generally responded positively to the restoration of the Islamic Caliphate, but right after the proclamation of the Caliphate, Muslim lawyers made statements and fatwas, in which they expressed their harsh treatment towards the proclamation of the Islamic state, its ideology and terrorist activities. However, despite the fact that all these opinions were based on the numerous citations from Quran and hadiths, it can be stated they did not have any effect on IS leaders, members and supporters, and after all these letters and speeches we can state that there is no any positive change.

Author Biography

Sona Tonikyan, YSU

  

References

Այս ամսաթվի ընտրությունը պատահական չէ. ԻՊ հետևորդներից շատերը վերջին՝ Օսմանյան խալիֆայության անկումը կապում են առաջին աշխարահամարտի հետ, որի համար պատրվակ դարձավ 1914 թվականի հունիսի 28-ին ավստրոհունգարական գահի ժառանգորդ Ֆրանց Ֆերդինանդի և նրա կնոջ սպանությունը, չնայած խալիֆայությունը պաշտոնապես վերացվել է 1924 թվականի մարտի 3-ին։ Նրանց պատկերացմամբ, հունիսի 29-ին նոր խալիֆայության հռչակումը վերջ էր դնում ուղիղ հարյուր տարի տևած աղետին, և նշանավորում էր արժանապատվության վերադարձը ումմային՝ իսլամական համայնքին։

Արդեն հուլիսի չորսին Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերության կայքում հրապարակվեց մի շարք հեղինակավոր մուսուլման գիտնականների խիստ բացասական կարծիքը խալիֆայության հռչակման վերաբերյալ։ Տես Muslim leaders reject Baghdadi's caliphate http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/07/ muslim-leaders-reject-baghdadi-caliphate-20147744058773906.html

ֆաթվան կրոնական կամ քաղաքացիական կոնկրետ և պրակտիկ տարբեր իրողությունների հետ կապված իսլամական տեսակետը ներկայացող եզրահանգում է, որն ունի խորհրդակցական բնույթ և կատարման համար պարտադիր չէ:

Արաբ. mufti ՝ կրոնա–իրավական հարցերով եզրահանգում (ֆաթվա) տվող անձ http://gololy.com/2014/08/12/142127/%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A- %D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4- %D9%85%D9%81%D8%B3%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A- %D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6.html#

Արաբ. xawārij (հեռացածներ)՝ իսլամական համայնքից առաջինն առանձնացած կրոնաքաղաքական խմբավորում 6 شوقي عالم: داعش مفسدون في األرض

Արաբ. xawārij (հեռացածներ)՝ իսլամական համայնքից առաջինն առանձնացած կրոնաքաղաքական խմբավորում

Open letter to Baghdadi http://lettertobaghdadi.com/arabic2.php

Խոսքը, մասնավորապես, վերաբերում է Աբու Մուհամմադ Ալ–Ադնանիի ելույթին, որում ասվում է. «Թո՛ղ Աստված աղոթի մեր տեր Մուհամմադի համար, որն ուղարկվել է թրով՝ որպես բարեգթություն աշխարհներին» (տես. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم( للشيخ أبي محمد العدناني الشامي https://www.youtube.com/watch?v=FAgi2DSa7ro)։ Մուսուլման կրոնագետներն այստեղ իսլամի հիմքերին հակասող առնվազն երկու դրույթ են տեսնում։ Ինչպե՞ս կարող է Աստված Մուհամմադին ուղարկել որպես բարեգթության ապացույց՝ նրան թրով զինելով, և ինչպե՞ս կարող է Աստված թուր ուղարկել այն աշխարհները, որոնցում թրեր չկան, օրինակ բույսերի կամ ջինների աշխարհները։

«Խալիֆայություն» հռչակող հայտարարության մեջ թույլ է տրվել եզրերի կիրառման երկու սխալ. ա) վերնագրում ասվում է. hāða waεd Allah (սա Աստծո խոստումն է), ինչը, մուսուլման կրոնագետ–իրավագետների կարծիքով անթույլատրելի է։ Նրանք՝ մեջբերելով Ղուրանի 24:55 այաթը, որում թվարկվում են Աստծո խոստումներից մի քանիսը, նշում են, որ պետք է ասել «Աստծո խոստումներից մեկը», և ոչ թէ «Աստծո խոստումը», քանի որ այն միակը չէ, բ) istixlāf (փոխարինողի, իրավահաջորդի նշանակում) եզրը հայտարարության մեջ կիրառվում է Խալիֆայության առնչությամբ, մինչդեռ այն կարող է կիրառվել միայն մարդկանց վերաբերյալ։

թվականի հունիսի 19–ին ԻՇԻՊ–ի անդամ Աբու Բառա ալ–Հինդին իր տեսաելույթում հայտարարել էր. «Բացե՛ք Ղուրանը և կարդացե՛ք ջիհադի (սրբազան պատերազմի) մասին բոլոր այաթները, և ամեն բան պարզ կդառնա։ Ինձ գիտնականներն ասում են. «Սա պարտականություն է, իսկ դա պարտականություն չէ, հիմա ջիհադի ժամանակը չէ»։ Թողե՛ք ամենն ու Ղուրան կարդացե՛ք և կիմանաք, թե որ՛ն է ջիհադը» (Տե՛ս Abu Bara'a al Hindi https://www.youtube.com/watch?v=ecD6ahtZE7s)

թվականի հունիսին ԻՇԻՊ–ի անդամ Շաքիր Վահիբը կանգնեցրել էր երկու անզեն քաղաքացիների, որոնք հայտարարել էին, որ մուսուլման են։ Նա հարցեր է տալիս նրանց երեկոյան աղոթքի կարգի մասին և՝ պատասխանում սխալներ գտնելով, սպանում նրանց։ (Տե՛ս بالفيديو تنظيم القاعدة يقتلون سائقين بعد سؤالهم عن عدد ركعات الفجر https://www.youtube.com/watch?v=oKRrLnESvKI)

Ղուրանում «Գրքի մարդիկ» են համարվում նրանք, ում տրվել է աստվածային հայտնությունը՝ հրեաներն ու քրիստոնյաները։ Ավելի ուշ շրջանում իսլամական ավանդույթը այս եզրի տակ սկսեց հասկանալ զիմմիների (իսլամական իրավունքով պաշտպանության տակ գտնվող ոչ մուսուլմաններին), այդ թվում՝ բուդդայականություն, հինդուիզմ և զրադաշտականություն դավանողներին։

Եզդիների՝ «գրքի մարդիկ» լինելը միանշանակ չի ընդունվում մուսուլման կրոնագետ–իրավագետների կողմից։ 16 Հեղինակավոր կրոնագետ–իրավագետների միաձայն համաձայնություն, իսլամական իրավունքի չորս հիմքերից մեկը:

Դեռևս 20-րդ դարասկզբից առանձին իսլամական պետություններ միացել են ստրկությունն արգելող միջազգային համաձայնագրերի, սակայն չկա որևէ հստակ փաստաթուղթ, որը վկայի իսլամում ստրկության բացարձակ արգելքի մասին։

Ղուրանի 2:256 այաթում ասվում է. «Հավատի հարցում պարտադրանք չկա»:

Խոսքը վերաբերում է Ալ–Բաղդադիի 2014 թվականի հուլիսի մեկին ունեցած տեսաուղերձին, որում նա կոչ էր անում աշխարհի տարբեր ծայրերում ապրող բոլոր մուսուլմաններին՝ գաղթել և բնակություն հաստատել «Իսլամական Խալիֆայությունում», քանի որ դեպի «Իսլամի տուն» գաղթը պարտադիր է մուսուլմանի համար։ Մանրամասն տես՝ شاهد .. "الخليفة ابراهيم" زعيم "الدولة االسالمية" يدعو المسلمين للهجرة الى دولته https://www.youtube.com/watch?v=-oFf4TGJiPA

Հարկ է նշել, որ նամակի հրապարակումից մոտ տաս օր անց «Թաուհիդ ուա իսլահ» շարժման ղեկավար, մուսուլման կրոնագետ Մուհամմադ ալ–Տալաբին Մարոկկոյից հայտարարեց, որ նա չի տեսել նամակի վերջնական տեքստը և չի ստորագրել այն, չնայած նախապես տեղյակ է եղել, որ նման նամակ է պատրաստվում։

Fatwa on the so-called “Islamic state” (formerly “Islamic state in Iraq & Syria”) http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/multimedia/archive/01091/Fatwa_on_ISIS_10913 94a.pdf ن 22 أبومحمد المقدسي يبطل"خالفة" داعش مستندا على فتوى "مالك" ببط تكون أمنا لكل مسلم http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/07/12/maqdisi-isis-islamic-state-calls

أبو حفص الموريتاني مفتي القاعدة سابقاً ألخبار اآلن: خالفة البغدادي تقوم على أسس فاسدة

Open letter to Baghdadi http://lettertobaghdadi.com/arabic2.php

UN Report On 15,000 Foreigners Joining ISIS Fighters In Syria And Iraq Will Shock You http://au.ibtimes.com/un-report-15000-foreigners-joining-isis-fighters-syria-iraqwill-shock-you-1384796#.VKen3PldXC_

James Foley: the photojournalist killed by Islamic State militants http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/11045978/James-Foleythe-photojournalist-killed-by-Islamic-State-militants.html

Islamic State 'kills US hostage' Steven Sotloff http://www.bbc.com/news/worldmiddle-east-29038362 29 Jund al-Khilafah in Algeria Beheads French Hostage in Video http://www.webcitation.org/6Spb0m0sx David Haines video: Full transcript of ISIS footage that allegedly depicts beheading of British aid worker http://www.nydailynews.com/news/world/transcript-isis-videoalleged-beheading-david-haines-article-1.1938691

Alan Henning 'killed by Islamic State' http://www.bbc.com/news/uk-29485405 32 U.S. confirms Islamic State beheading of American http://www.usatoday.com/story/news/world/2014/11/16/peter-kassig-islamic-stateclaims-beheading-syria/19128067/

Iraq Christians flee as Islamic State takes Qaraqosh http://www.bbc.com/news/worldmiddle-east-28686998

بالصور.. داعش تقتل أكثر من 500 من اليزيديين وتشرد اآلالف

Isis mysteriously releases hundreds of Yazidis in Iraq after five months of 'abuse and neglect' http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-mysteriously-releaseshundreds-of-yazidis-in-iraq-after-five-months-of-abuse-and-neglect-9985929.html

Մուհամմադ մարգարեի գործողությունների և խոսքերի մասին պատմող պատմություններ

How ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi became the world’s most powerful jihadist leader http://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2014/06/11/how-isisleader-abu-bakr-al-baghdadi-became-the-worlds-most-powerful-jihadi-leader/

Մզկիթում ուրբաթօրյա կեսօրի աղոթքի ժամանակ իմամի կողմից արտասանվող ճառ

Islamic State leader Abu Bakr al-Baghdadi addresses Muslims in Mosul http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/10948480/Islamic-Stateleader-Abu-Bakr-al-Baghdadi-addresses-Muslims-in-Mosul.html

Այս խոսքերով նա կրկնօրինակում էր առաջին բարեպաշտ Խալիֆ Աբու Բաքր աս–Սիդդիկի՝ խալիֆ հռչակվելուց հետո արտասանած կարճ ճառը։

Գաղտնի համաձայնագիր է Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի միջև՝ Օսմանյան կայսրության ասիական տիրույթների բաժանման մասին։ Ստորագրվել է Լոնդոնում, 1916-ի մայիսին:

Islamic State leader says military campaign against his group was failing: social media website http://www.reuters.com/video/2014/11/13/islamic-state-leader-says-militarycampa?videoId=347486731

كلمة الشيخ ابو محمد العدناني إلى مسلمين العال ووعيد إلى بغل اليمود أوباما 45 https://soundcloud.com/syriaupdate/lardzyqa3s0v

Published

2015-03-28

How to Cite

Տոնիկյան Ս. . (2015). THE REACTION OF FAMOUS MUSLIM EXPERTS IN ISLAMIC LAW ON PROCLAMATION OF ISLAMIC STATE. Analytical Bulletin, 1(7), 92–109. Retrieved from https://analytical-bulletin.cccs.am/index.php/ab/article/view/35